Znalecké posudky

Zajistíme pro Vás znalecké posudky různého druhu majetku ve Vašem podnikání: celého podniku, finančního majetku, nehmotného majetku, nemovitostí, strojů a technologií.

Ocenění provádí naši experti podle Vašeho zadání. Jedná se především oceňování majetku z důvodu realizace prodeje části majetku, a to za ceny administrativní nebo tržní s vytvořením případné cenové porovnávací mapy.

V případě nemovitého majetku připravíme tržní a znalecké ocenění nemovitostí, včetně oceňování pro bankovní účely, státní správu apod.

Realizujeme i ocenění nehmotného majetku, resp. ocenění nehmotných aktiv (např. obchodní značky, obchodní jména, internetové domény), nehmotných aktiv souvisejících s technologiemi (např. patenty, laboratorní zápisy, technické know-how), dále nehmotná práva související se zpracováním dat (např. vlastněný software, autorská práva k software, práva související s databázemi), nehmotná práva související s kontraktem (např. licenční smlouvy, franšízové smlouvy), nehmotná práva související s goodwill (např. goodwill spojený s provozováním živnosti, profesionální praxe).