Výběrová řízení, veřejné zakázky, zdroje EU

Realizujeme veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. a podle pravidel stanovených metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie.

Nabízíme Vám komplexní poradenské služby v oblasti zpracování veřejných zakázek konaných podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle metodiky zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie.

Způsob, podle kterého postupujeme:

  • stanovení druhu veřejné zakázky

  • stanovení výběrových kritérií

  • vytvoření zadávací dokumentace

  • sledování lhůt

  • administrace zájemců o zadávací dokumentaci a došlých nabídek

  • asistence při vyhodnocení nabídek

  • vytvoření dílčích a souhrnných zpráv

  • asistence při uzavření smlouvy

Všechny činnosti zajišťujeme dle platných pravidel s ohledem na uživatelský komfort našeho klienta.