Ukončení podnikání

Zajistíme Vám odbornou asistenci při Vašem rozhodnutí ukončit Vaše podnikatelské aktivity z důvodu konkursu, likvidace, případně při dědickém řízení.

Konkursy a likvidace - připravíme pro Vás ekonomické analýzy a rozbory ke stanovení dalšího postupu v rámci podnikání. Zajišťujeme kompletní přípravu a realizaci likvidace včetně výkonu funkce likvidátora dle platné legislativy. Sepíšeme a podáme návrh na prohlášení konkursu.

Fúze (sloučení) - po vyhodnocení ekonomické analýzy můžeme dojít k závěru, že optimálním řešením situace je fúze. Při fúzi pokračuje pouze jediná společnost, která nabude aktiv i pasiv těch společností, které zanikly. Po celou dobu procesu sloučení budeme aktivně vykonávat všechny navržené kroky z hlediska legislativního, ekonomického i manažerského.

Konsolidace (splynutí) - případ, kdy je založena zcela nová společnost, na kterou přecházejí aktiva i pasiva dvou nebo více konsolidovaných společností, které se vznikem nové společnosti zanikají. Po celou dobu procesu konsolidace budeme aktivně vykonávat všechny navržené kroky z hlediska legislativního, ekonomického i manažerského.

Dědictví - v rámci dědického řízení zajistíme kvalitní správu majetku, který je předmětem dědického řízení. Jedná se o činnost, která zajišťuje a garantuje pozůstalým, že majetek, které je předmětem dědického řízení, nebude po dobu trvání dědictví znehodnocen, a to včetně řízení a vedení fungujícího podniku či společnosti.