Tvorba strategie

Při zavedení strategického řízení postupujeme dle osvědčeného scénáře:

 • definice poslání, vize podniku a strategický rámec rozvoje řízení

 • audit podnikatelského zdraví organizace

 • audit vytváření klíčových způsobilostí - zdrojů konkurenčních výhod firmy

 • analýza strategie konkurentů

 • strategický rámec shody

 • podnikatelská strategie a strategické plánování

 • strategické scénáře pro turbulentní prostředí

 • tvorba ekonometrických modelů trhu a ocenění podnikatelských efektů alternativních strategií

 • strategický informační systém

 • strategie pro globální síťovou ekonomiku: e-business, aliance

 • metody aktualizace podnikatelské strategie

 • prosazení strategie jako proces řízené změny

 • tvorba podnikatelského plánu organizační jednotky a ve vazbě na firemní strategii