Systémy řízení kvality

Poskytujeme odbornou pomoc ve všech etapách zavádění integrovaných systémů řízení dle požadavků systémových norem:

  • ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS) a související normy

  • ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS)

  • environmentální legislativa

  • OHSAS 18001:1999 (OHSAS)

  • ČSN ISO/IEC 27001:2006 (ISMS)

  • interní auditor dle ČSN EN ISO 19011:2003 pro normy ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO/IEC 27001:2006, ČSN EN ISO 10006

Nabízíme další spolupráci při zlepšování certifikovaných systémů řízení Vaší firmy.

Tato implementace je zaměřena především na účelné a efektivní využívání požadavků systémových norem do života firmy jako jediného systému řízení firmy se základem v procesním řízení. Procesní pojetí implementace integrovaných systémů řízení vychází z:

  • komplexního procesního řízení

  • elektronické informační podpory integrovaných systémů řízení (SW podpora EISOD - www.eisod.com, DMS, aj.)

  • minimalizace dokumentace integrovaných systémů řízení se zaměřením na její účelnost pro firmu a ne pro certifikační společnost

  • celkové účinnosti a účelnosti integrovaných systémů řízení

Provádíme konzultace na místě a stavíme integrovaný systém řízení vždy na míru příslušné firmě. Aplikujeme osvědčené a nejnovější poznatky vycházející z dlouholeté zkušenosti při řešení konkrétních potřeb zákazníků a klientů.