Stavební inženýring

Poskytneme Vám technické poradenství ve stavebnictví. Pokrýváme širokou škálu služeb:

  • technický dozor na stavbách

  • cenové poradenství ve stavebnictví

  • tvorba rozpočtů a kalkulací stavebních prací

  • zajištění projektové dokumentace

  • zajištění stavebního povolení

  • dodávka staveb a stavebních prací

  • materiálově technické zabezpečení staveb