Public relations

Výraz Public relations zahrnuje širokou škálu programů připravených na podporu (případně ochranu) image firmy nebo jednotlivých firemních výrobků či služeb.

Mnoho společností dnes využívá marketing public relations (MPR) pomáhající marketingovému oddělení v podpoře společnosti nebo výrobku a v budování image. MPR může ovlivnit veřejné mínění za zlomek ceny vynaložené na reklamu, a mnohdy je i důvěryhodnější.

Hlavními nástroji PR jsou publikace, události, zprávy, proslovy, aktivity v oblasti veřejných služeb a firemní média.

Sdružení PETALON GROUP poskytuje svým klientům servis v následujících oblastech:

 • media analýzy

 • media audit

 • media relations

 • monitoring

 • tiskové zprávy

 • tisková konference

 • tisková setkání

 • tiskové a redakční služby

 • komunikační strategie

 • strategické konzultace

 • řízení krize a krizová komunikace

 • organizace eventů / událostí / společenských akcí


Kontaktujte nás se svým požadavkem a my pro Vás rádi najdeme nejoptimálnější řešení Public relations s Vašimi cílovými zainteresovanými skupinami.