Project management

Project management nabízené sdružením PETALON GROUP se týká především oblasti zavádění informačních systémů a technologií.

Řízení projektu v oblasti ICT je založena na nezávislosti služby z pohledu dodávaného řešení nebo platformy, a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálních řešení.

Přidanou hodnotou našich služeb vedení ICT projektu je především kvalifikované dočasné rozšíření řídících kapacit našich zákazníků za účelem dosažení cílů projektu v jejich prospěch. Obsah naší služby zákazníkovi je vymezen projektovou metodikou.

Projektové řízení poskytované sdružením PETALON GROUP zahrnuje tyto kroky:

  • vytvoření plánu řízení projektu

  • realizace řízení projektu

  • produktivní provoz a jeho vyhodnocení

Hlavní přínosy pro naše klienty pak jsou následující oblasti:

  • pravidelné operativní plánování aktivit a vlastních či outsourcovaných kapacit

  • pravidelné vyhodnocování výstupů projektu - akceptační procedury

  • pravidelné řídící schůzky nad projektem, tvorba status reportu

  • dočasné rozšíření řídící kapacity - liniové vedení projektových týmů a jejich motivace

  • pravidelná analýza a vyhodnocování rizik

  • základní ad hoc vyhodnocení projektu a jeho prezentace

  • detailní vyhodnocení přínosů projektu podle zvolených metrik a jeho prezentace


Projektové řízení je vhodné nejen pro ICT projekty (kde je project management zcela jistě nejkomplexnější), ale i pro jakékoliv business projekty - např. zavádění nové firemní identity, interní komunikace, tvorba firemní strategie, uvedení nového produktu či kampaně, fúze či akvizice společností, a jiné zásadní okamžiky v klíčových momentech životního cyklu společnosti.