Procesní řízení

Systém řízení firmy musí korespondovat s typem organizace, resp. musí být nastaven prostřednictvím pravidel, metod, nástrojů a prostředků. Systém musí zajišťovat možnost pružné reakce a dílčí korekce při reakci na momentální potřeby podnikání. Všechny tyto uvedené aspekty dokáže zajistit procesní management a systém řízení z něj vycházející.

Procesní řízení firmy se rozumí systém, kterým se umožňuje vykonávat procesy / činnosti v mezích určených v systému řízení tak, aby firma jako celek realizovala v co největší míře své cílové produkty, kterými uspokojuje neustále rostoucí potřeby svých zákazníků.

Můžeme pro Vás optimalizovat Váš systém řízení na základě procesního managementu tak, že se stane jednoznačně nejvýznamnějším integrujícím činitelem procesů. Nejvýznamnější činiteli jsou:

Při využití služby procesní řízení Vám zajistíme minimalizaci strategické mezery, udržení, posílení nebo rozšíření strategické výhody a klíčové způsobilosti, a zajistíme Vám tak větší efektivitu a produktivitu Vaší organizace.