Členové

Vznik členství se řídí stanovami sdružení:

Členem PETALON GROUP může být jen právnická osoba, založená a zapsaná v příslušném rejstříku podle právního řádu České republiky, která splní všechny následující podmínky:

  • vykonává činnost v souladu se strategickým záměrem PETALON GROUP

  • podala písemnou přihlášku ke členství ve sdružení

  • písemným prohlášením přistoupila ke stanovám PETALON GROUP

  • je písemně doporučena nejméně dvěma členy sdružení, kteří činnost a výsledky zájemce o členství znají

  • bude schválena představenstvem jako nový člen PETALON GROUP

Předpokladem pro přijetí nového člena je sdílení stejných hodnot: podpora, rozvoj a profesionalizace podnikatelského prostředí s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb, na prospěšnost služeb klientovi, nejen primární zaměření na vlastní zisky.

Samozřejmostí je ztotožnění se s Etickým kodexem sdružení.

Zakládající členové

 

 

Partneři sdružení