Oceňování podniků

Vyjádření finanční hodnoty podniku uvítají především ti, kteří zvažují koupi či prodej podniku, splynutí a sloučení obchodních společností, plánují vklad podniku do nově zakládané obchodní společnosti, řeší změnu právní formy obchodní společnosti, chtějí uvést společnost na burzu, případně potřebují zajistit financování společnosti na základě úvěru.

Ocenění podniku provádí naši experti různými metodami:

  • metodou opírající se o analýzu výnosů

  • metodou založenou na analýze aktuálních cen na trhu

  • metodou založenou na ocenění vynaložených nákladů (nákladů na pořízení majetku)

  • metodou založenou na aplikaci likvidační hodnoty

Ocenění podniku je vhodné pro vrcholový management. Poslouží Vám především pro reálnou informaci o stavu podniku a jako základ při zásadních obchodních rozhodnutích.