LEGRO PLUS

Společnost LEGRO PLUS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998, a vznikla transformací právní subjektivity jejích jednatelů, jejichž aktivní historie v provozování poradenských služeb sahá až do roku 1990.

Společnost dodává komplexní služby pro podnikatele a municipality v oblasti ekonomického, daňového a právního poradenství. Je schopna pokrýt problematiku týkající se celého životního cyklu podnikatelského subjektu - od založení společnosti, přes tvorbu podnikatelských plánů, až po likvidaci společnosti a správu konkurzní podstaty.

Součástí poskytovaných služeb je zajištění financování podnikatelských plánů z dostupných zdrojů (národní fondy, fondy EU, Norské fondy, atp.), implementace systémů managementu (ISO, OHSAS, HACCP, ISMS), optimalizace procesů ve společnosti, vedení účetnictví a daňové evidence, právní a daňové poradenství.

Mottem společnosti LEGRO PLUS s.r.o. je: „... abyste mohli sklízet plody naší práce".