Legislativní normy

V rámci řízení systémů managementu jsou sledovány technické a systémové normy a vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.

V souvislosti s těmito normami jsou aktualizovány registry právních požadavků u klientů s důrazem na „hodnocení souladu" - tedy na posouzení plnění požadavků legislativních částek ve společnostech.

Dokážeme pro Vás navrhnout taková opatření, aby nové zákonné požadavky byly plněny s ohledem na Vaše firemní zvyklosti a systémy řízení. Zajistíme doplnění a aktualizaci Vašich existujících interních firemních dokumentů (směrnice, řády, aj.) a připravíme Vaše společnost na provedení předepsaných kontrol jednotlivých zařízení a systémů (BOZP, zdrojů znečištění ovzduší, havarijní plány, atp.).