IPM

Společnost Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. (IPM) byla založena v roce 1993 při Západočeské univerzitě v Plzni, s cílem transferu know-how a výzkumně vývojových problematik pro široké spektrum podniků a firem. Tato činnost je zajišťována konkrétními obchodními případy, které jsou realizovány formou konzultací, studií, expertíz, realizačních a implementačních projektů.

Jednotná formalizovaná metodika řízení projektů, využívaná při realizaci zakázek společností IPM, zaručuje klientům přesnou identifikaci, měřitelnost cílů projektu a plnou kontrolu nad průběhem projektu. Vytváří základní předpoklady nutné k tomu, aby byl projekt dokončen v plánovaném čase, rozpočtu a kvalitě.

IPM získala v roce 2000 statut Regionálního poradenského a informačního centra (RPIC) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu za účelem rozvoje malých a středních podniků formou využívání dotací z programů státního rozpočtu ČR a rozpočtu Evropské unie, a od roku 2001 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle ISO 9002:1994 a od roku 2003 certifikát systému managementu jakosti podle ISO 9001:2000.