Interní komunikace

Top-down komunikace zajišťuje představení cílů a záměrů vedení společnosti, informovanost zaměstnanců v co nejširší možné míře, prezentace aktuálních témat / problémů. Komunikace napříč společností představuje informovanost o výkonech jednotlivých oddělení (úseků / divizí), o jejich aktuálních projektech, dosažených úspěších a problematikách přesahující rámec jednotlivého oddělení. Komunikace bottom-up je založena na feedbacku, zpětné vazbě odspoda nahoru - jak byla komunikace pochopena, a jak je s informacemi dále nakládáno. Komunikace je vždy založena na akci a reakci, resp. že správná komunikace je dvousměrná.

Pro své klienty tvoříme strategii interní komunikace, která je založena na identifikaci potřeb společnosti, na jejichž základě se zvolí okruh témat, která je třeba otevřeně komunikovat. Audit také odhalí, jaké komunikační kanály jsou nejvhodnější - zaměstnanecký časopis, elektronický newsletter, osobní dopis, atp. Jako komunikační nástroj bottom-up může být zvoleno např. diskusní fórum.

Posledním trendem v oblasti marketingu je tzv. holistický přístup, který zahrnuje i interní komunikaci - v podobě interního brandingu a brand experience, které mají v zaměstnancích přinést zapálení pro značku. Přesvědčíme Vaše zaměstnance o kvalitách Vaší značky, a zajistíme tak jejich motivaci „prodávat" značku směrem ven. Důkladně propracovaná komunikační strategie, kterou pro Vás připravíme, může vést ke zřízení samostatného oddělení interní komunikace, které je obvykle soustředěno v oddělení lidských zdrojů.