Inovace

Inovace tvoří základní kámen toho, co činí firmu úspěšnou, nabízet něco jedinečného oproti konkurenci. Inovace je ale pravděpodobně nejobtížnějším prvkem podnikatelské aktivity z hlediska řízení a plánování.

Poskytujeme jasný, systematický a integrovaný systém, který vaší firmu tímto složitým tématem provede. Máme potřebné know-how pro návrh a realizaci inovací a dovednostmi potřebnými pro řízení inovací na operační i strategické úrovni.

Inovace a naše aplikace inovačního řízení tvoří:

  • ucelený systém pro integraci řízení technologických, tržních a organizačních změn,

  • poznatky např. o řízení výzkumu a vývoje, řízení výroby a operací, řízení marketingu, produktový nebo organizační rozvoj

  • příklady dobrých, ale také špatných metod, pocházejících z praxe různých odvětví a různých zemí

  • vynikající materiály z odborného výzkumu

Inovace řízení (neboli management innovation), implementace nových řídících postupů, procesů a struktur, které reprezentují podstatnou změnu oproti současnému stavu, postupně mění celou naši ekonomiku.

Naše práce má za cíl pomoci odstranit nedostatečné firemní vnímání řízení inovací a vyžití tohoto potenciálu ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.