Facility management

Facility management je typickým příkladem moderní outsourcované servisní činnosti. Jeho posláním je snižovat náklady a zvyšovat kvalitu majiteli či provozovateli nemovitosti.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti technické správy budov a zařízení, které zahrnují především opravy, řízení a správu, a dále ekonomické služby a právní služby.

Poskytujeme správu údajů o nemovitostech a jejich vnitřním uspořádání, dislokace interních a externích nájemníků, správu technické dokumentace k nemovitostem, řízení bezpečnosti nemovitostí - jako je požární ochrana, dohledové systémy, krizový management, vliv nemovitostí na životní prostředí, atp.

V oblasti ekonomických služeb zajišťujeme rozpočet provozních nákladů na nemovitosti na účetní subjekty, administrativní náležitosti pro správu daně z nemovitostí, finanční analýzy investičních záměrů, vrcholové řízení správy nemovitostí (sledování vybraných finančních a věcných ukazatelů, rozhodování).

Z hlediska provozního pokrýváme správu údržby a revizí technologických zařízení v nemovitostech, řízení spotřeby neskladovatelných médií v nemovitostech (elektřina, voda, plyn, teplo), realizaci úklidů prováděných v nemovitostech, řešení havárií, poruch a dalších požadavků a incidentů.