Daně a právo

Jsme schopni Vás zastupovat v různých oblastech práva občanského, obchodního, správního, finančního, konkurzního, pracovního, práva ES/EU (zejména 1. pilíř - acquis communautaire), směnečného, živnostenského, rodinného, a ústavního. Dále poskytujeme servis v oblasti veřejných zakázek a získávání veřejných dotací.

V rámci daní lze provádět daňovou optimalizaci, prodloužení termínu podání daňového přiznání a špičkové zastupování v oblasti správy daní a poplatků.


Přehled poskytovaných služeb:

 • zastupování před soudy v občanskoprávním řízení

 • zastupování před soudy ve správním soudnictví

 • zastupování v řízení proti správci daně, jiným finančním orgánům a ostatním orgánům veřejné správy

 • mimosoudní řízení

 • sepisování právních písemností a podání

 • sepisování smluv

 • daňové poradenství, správa daní a poplatků, zastupování při finanční kontrole

 • právní rozbory

 • vymáhání pohledávek

 • zastupování v různých speciálních řízeních: konkurzní, exekuční

 • tvorba vnitropodnikových norem

 • právní vztahy k nemovitostem

 • tvorba vzorových smluv, formulářových smluv

 • poradenství pro obchodní společnosti, právní vztahy mezi společníky

 • školení podnikatelů

 • likvidace

 • veřejné zakázky

 • přednášková činnost a školení v oblasti práva a daní

 • audit čerpání prostředků veřejné podpory u orgánů veřejné správy

 • rozhodčí řízení

 • znalecké posudky z oboru ekonomika - specializace v oboru daně a odvody

V případě zájmu zajišťujeme dlouhodobý komplexní právní servis pro podnikatelské subjekty.