Certifikace ČSN EN ISO

Certifikace shody daného systému řízení (QMS, EMS, BOZP a ISMS) je kvalifikované posouzení zavedeného a zlepšovaného systému řízení (QMS, EMS, BOZP, ISMS) s příslušnými normami (ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN ISO/IEC 27001:2006) a specifikací (OHSAS 18001:1999)

  • klíčovým přínosem je zlepšení postavení na trhu prezentováním certifikace shody (certifikát, logo)

  • proces certifikace zajišťuje organizaci trvalé udržování funkčního a efektivního systému řízení v oblasti QMS, EMS, BOZP a ISMS (pravidelné dozory ze strany certifikačního orgánu)

  • proces certifikace je tvořen předcertifikačním auditem, případně auditem 1. stupně zaměřeným na posouzení systémové dokumentace z hlediska shody s požadavky referenční normy nebo specifikace, a dále z certifikačního auditu, resp. auditu 2. stupně zaměřeného na posouzení realizace procesů z hlediska jejich shody s dokumentací a s požadavky (technickými, legislativními apod.)

Platnost vydaného certifikátu shody je 3 roky, dozor je realizován 1x ročně.